Banner PWAS

A+ A A-

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs

De voorgeschiedenis:

Engels-1Sinds het schooljaar 2009-2010 wordt er op onze school Vroeg Vreemde Talen Onderwijs gegeven. Vroeg Vreemde Talen Onderwijs, kortweg VVTO, houdt in dat de kinderen in alle groepen wekelijks minstens 60 minuten les krijgen in een vreemde taal. In ons geval is dit de Engelse taal.

Jonge kinderen zijn veel gevoeliger voor het aanleren van een vreemde taal dan oudere kinderen. Bovendien blijkt het op jonge leeftijd aanleren van een tweede taal stimulerend te werken voor het taalgevoel in het algemeen.

In de praktijk blijkt dat het heel goed werkt om naast de methode nog andere activiteiten in het Engels te geven, zoals het zingen van Engelse liedjes, het doen van spelletjes in het Engels, voorlezen van Engelse prentenboeken, bekijken van filmpjes, en het geven van bewegingslessen of tekenlessen (gedeeltelijk) in het Engels. Dit houdt
de lessen gevarieerd, en geeft zowel leerkrachten als kinderen veel
                              plezier met de Engelse taal.

Doel:
Er zijn een aantal redenen waarom wij op CBS Prins Willem-Alexander “Vroeg Vreemde Talen Onderwijs” aanbieden. Vanaf groep 1 tot en met 8 staat er naast de gewone lessen in de Nederlandse taal, ook Engels op het rooster. Dit doen we:

-   Ter voorbereiding op de maatschappij

-   Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs

-   Ter vergroting van het algeheel taalbegrip

-   Zo vroeg mogelijk starten i.v.m. de “taalgevoelige” leeftijd (vóór 7 jaar)

 

De methodes:Engels-2
Op onze school gebruiken we twee verschillende methodes:

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode ‘My name is Tom’, compleet met bijbehorende handpop, Tom. Deze methode begint met thema’s dicht bij huis, zoals: My family, My house, My school, My birthday.

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode ‘Take it easy’.
Dit is een methode waarbij veel gebruik wordt gemaakt van het digibord. Naast het werken met het digibord wordt ook gebruik gemaakt van werkboeken en lessen die gedownload kunnen worden van de site van de methode.

 

Engels-4De praktijk:
In de praktijk wordt het aanbieden van de Engelse taal bij ons op school als volgt vorm gegeven: In groep 1 en 2 wordt vooral ingestoken op het ‘aanbieden’ van taal. Naast het gebruik van de methode en de gesprekjes met handpop Tom, (die helemaal geen Nederlands kan spreken, zodat juf nog wel eens als tolk moet optreden) wordt vooral ingestoken op een ontspannen en speelse manier van omgaan met de Engelse taal. Hierbij valt te denken aan: spelletjes in het Engels, activiteiten in de kring en onderdelen van de beweeg- en muziekles in het Engels, daarnaast natuurlijk het voorlezen van prentenboeken, en natuurlijk kunnen de kinderen zelfstandig werken met het computerprogramma van ‘My name is Tom’.

In groep 3 en 4 wordt gewerkt met de methode ‘Take it easy’. Het Engels wat via het digibord tot ons komt, wordt gesproken door native speakers: mensen van wie het Engels de moedertaal is. Dit is zeer goed voor het vertrouwd raken met de klanken van de Engelse taal. Bij deze methode horen diverse filmpjes, waar dan weer oefeningen mee worden gedaan. Naast het werken met de methode worden ook in deze groepen allerlei activiteiten gedaan met Engels: spelletjes zoals: ‘I spy with my little eye’, ‘Head, shoulders, knees and toes’, e.d. en daarnaast prentenboeken, liedjes en filmpjes.Engels-5

Ook in groep 5 en 6 wordt ook gewerkt met de methode ‘Take it easy’. Hier komen naast de digibordlessen tevens werkboeken bij. De kinderen beginnen in deze groepen met het schrijven van Engelse woorden. Deze worden ook regelmatig getoetst. Ook in deze groepen wordt er naast het werken met de methode ook nog tijdens de andere lessen aandacht besteed aan het Engels. Spreken en luisteren, lezen en schrijven, deze vier taalvaardigheden worden vanaf groep 5 geoefend. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook huiswerk mee voor deze lessen.

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen ook huiswerk mee: Engelse woorden en uitdrukkingen die geleerd moeten worden en op school weer overhoord worden. In deze groepen zijn er ook activiteiten, die de kinderen zelfstandig kunnen doen naast de Engelse lessen. Hierbij valt te denken aan spelletjes, computerprogramma’s, maar ook is er bij de methode een gedeelte aan opdrachten, die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren.

Resultaat:
Wij merken op school, dat na enkele jaren Engels gegeven te hebben vanaf groep 1, het niveau stijgt en dat zowel leerkrachten als kinderen er over het algemeen veel plezier aan beleven!

Engels-6